Bankers Box® Bankers Box®
Plant a tree
Plant a tree

Marka BANKERS BOX® nawiązała współpracę z "Tree-Nation", światową organizacją, której misją jest ograniczenie wpływu zmian klimatycznych poprzez sadzenie drzew. Zalesianie rozwiązuje największy z problemów, z którymi musi się zmierzyć nasze pokolenie, a mianowicie: zmiany klimatyczne, wycinkę terenów leśnych oraz emisję CO2. Jak wiadomo, coraz większa wycinka terenów leśnych ma wpływ na każdego. Są to fakty doskonale udokumentowane i poparte badaniami naukowymi.

25% zmian klimatycznych można przypisać wycince terenów leśnych. Nasza inicjatywa „Zasadź drzewo" aktywnie wspiera regenerację terenów leśnych, a jednocześnie przeciwdziała szeroko pojętym problemom ludzkości, które są spowodowane wycinką lasów i pustynnieniem terenów powycinkowych takich, jak: niedożywienie, niedostatek żywności, powodzie, własność ziemi i ubóstwo.

Jako marka istniejąca od ponad 100 lat, BANKERS BOX® wierzy w wytrzymałość i zrównoważony rozwój, zarówno odnośnie naszych produktów, jak i planety, na której żyjemy. Razem z Tobą możemy dokonać prawdziwej zmiany, drzewo po drzewie.


Plant a tree
Tree Nation


Badania pokazują, że 25% zmian klimatycznych można przypisać zanikaniu powierzchni leśnych. Drzewa mają pozytywny wpływ na zmiany klimatu, usuwają dwutlenek węgla z powietrza, magazynują węgiel, a następnie uwalniają tlen do atmosfery.

Dwutlenek węgla (CO2)
CO2 jest typowym gazem cieplarnianym i jest stosowany jako punkt odniesienia / mierzenia elementów, które powodują ocieplenie klimatu. Zwiększenie ilości CO2 w atmosferze powoduje, że energia cieplna zostaje uwięziona, a klimat ociepla się. Najbardziej przekonujące dowody na zmiany klimatu obejmują długoterminowe dane dotyczące poziomu CO2 w atmosferze i porównanie ze zmianami globalnej temperatury.

Wychwytywanie dwutlenku węgla
Lasy wychwytują CO2, działając jako naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla. Każdego roku lasy i drzewa pochłaniają równowartość 2 miliardów ton CO2, czyli około 1/3 wszystkich CO2 uwalnianych ze spalania paliw kopalnych.

Absorbcja szkodliwych gazów
Oprócz pochłaniania CO2 drzewa pochłaniają również inne szkodliwe gazy zanieczyszczające naszą atmosferę takie, jak: dwutlenek siarki, ozon, amoniak, tlenek węgla i tlenki azotu.

Składowanie dwutlenku węgla
Zmniejszanie powierzchni leśnych zwiększa tempo zachodzenia zmian w klimacie poprzez uwalnianie zapasów CO2. Około 18% światowych emisji pochodzi z wylesiania (5-10 GtCO2e). Jest to więcej niż emituje cały sektor transportu na świecie. *

Produkcja tlenu
Drzewa i lasy są często określane jako "płuca planety" z bardzo prostego powodu: produkują tlen. Szacuje się, że 1 akr drzew (4047 m2) może zapewnić zapotrzebowanie na tlen 12 osób na okres roku.

*źródło: https://tree-nation.com/why-plant-trees
Plant A Tree

Skorzystaj z poniższego kalkulatora węglowego, aby zrozumieć swój ślad węglowy.

BANKERS BOX dają Ci szansę na zmniejszenie i wyrównanie poziomu CO2 za okres całego roku.* Aby wziąć udział - wypełnij formularz poniżej.

* Promocja „Zasadź drzewo” jest dostępna przez cały 2021 rok w EUROPIE dla wszystkich produktów marki BANKERS BOX. Zrównoważenie ilości CO2 w ramach tej akcji wyniesie do 100 ton. Pełny regulamin dostępny na życzenie.
Made for life Made for life